Xem sao chiếu mệnh dự đoán cát hung trong năm

22.6.16 0

Ý nghĩa của Sao Linh Tinh trong Tử Vi

21.6.16 0

Sao Linh Tinh là một trong sáu Sát Tinh của môn Tử Vi, sao này là Nam Đẩu Tinh thuộc hành Hoả có tính Âm nằm trong loại Hung Sát Tinh chủ về độc ác, sát phạt, cô bần, tai nạn. Linh Tinh có tên gọi tắt là Linh.

Ý nghĩa của Sao Linh Tinh trong Tử Vi

Tìm tuổi hợp trong việc hợp tác làm ăn?

17.6.16 0

So tuổi hợp tác làm ăn xem có tốt không?

16.6.16 0

Tìm tuổi hợp trong hôn nhân?

12.6.16 0